Technical Site

Dekodery i Enkodery

Dekoder

Dekoder

Ten układ zamienia kod naturalny binarny na 1 z n (gdzie "n" oznacza liczbę kombinacji które można zapisać). Podaj mu binarnie jakąś liczbę, a on ''zgasi'' próbnik na odpowiednim wyjściu. Przykładowo: jeśli podasz mu 1001, czyli dziewięć, to on wyśle zero na wyjście numer dziewięć, informując Cię w ten sposób, co zostało mu podane.

Tabela prawdy dekodera

Enkoder

Enkoder

Enkoder to układ działający przeciwnie do dekodera - zamienia kod dziesiętny na naturalny kod binarny. Wejście o stanie logicznym zero i największym numerem jest uznawane za liczbę, którą chcesz zakodować w kodzie binarnym. Dlatego też wartość na wyjściach oznaczonych niższym numerem od wejścia, na które podano zero przestają być ważne. Enkoder posiada dodatkowe wejście E1, które może zablokować działanie układu, o ile poda się na nie logiczną jedynkę. Warto zaznaczyć, że wyjścia są zanegowane, dlatego dziesiętne zero zostaje przedstawione jako 111. Dlatego dodałem trzy bramki NOT.

Tabela prawdy enkodera