Technical Site

Kolokwia

Pytania pokrywają się z prawdziwymi kolokwiami, ale z uwagi na to, że nie jestem w stane sprawdzić przy pomocy automatu niektórych pytań, w większości zadania mają postać testu wyboru, co jednak nie odzwierciedla prawdziwego kolokwium.

I
II
III
IV
V
VI