Technical Site

Rejestry

Rejestry to układy cyfrowe, służące do przechowywania informacji. Przypatrz się animacji rejestru ośmiobitowego.

Rejestr ośmiobitowy

Przy użyciu źródła ''D'', wybieram bit (1 lub 0), jako następny do wsunięcia do rejestru. Następnie źródłem ''C'', wprowadzam bit z ''D'' do pierwszego przerzutnika, a ponadto ten bit, który był w pierwszym przesuwa się do drugiego i tak dalej. Źródło ''C'' to zegar. Kiedy jego stan przechodzi z niskiego na wysoki (z 0 na 1), bity w przerzutnikach przesuwają się w prawo. Można to porównać do taśmociągu.

Dla przykładu, chcę otrzymać taką konfigurację bitów w przerzutnikach, jak na schemacie na dole.

Ten rejestr pamięta jeden bajt: 10110110

Jakie operacje - krok po kroku - muszę wykonać, aby ''zapaliły się'' zaznaczone próbniki? Przyjmujemy, że w stanie początkowym wszystkie próbniki były zgaszone. Najlepiej wyobrazić sobie taśmociąg, który jedzie w prawo. Trzeba podać na wejściu ''D'' po kolei każdy bit bajtu 10110110, zaczynając od lewej strony, a po każdym z nich, dwa razy poruszyć zegarem (z 0 na 1 i znowu 0). Łatwo to pokazać za pomocą tabeli.

Tabelka stanów