Technical Site

Statystyki

Technical Site
[288]
[100%]
Wstęp
[48]
[4.7%]
Przerzutniki
[40]
[3.9%]
Komparatory
[25]
[2.5%]
Liczniki asynchroniczne
[34]
[3.3%]
Liczniki synchroniczne
[25]
[2.5%]
Kolokwium I
[15]
[1.5%]
Bramki logiczne
[43]
[4.2%]
Realizacja funkcji logicznych
[69]
[6.7%]
Dekodery i enkodery
[27]
[2.7%]
Transkodery
[30]
[2.9%]
Kolokwium II
[16]
[1.6%]
Rejestry
[28]
[2.8%]
Sumatory
[28]
[2.8%]
Multipleksery
[30]
[2.9%]
Demultipleksery
[26]
[2.6%]
Kolokwium III
[21]
[2.1%]
AVSimZ80
[25]
[2.5%]
Kolokwium IV
[7]
[0.7%]
DSM-51
[45]
[4.4%]
Kolokwium V
[5]
[0.5%]
BASCOM
[32]
[3.1%]
Kolokwium VI
[10]
[1%]