Technical Site

Statystyki

Technical Site
[312]
[100%]
Wstęp
[145]
[7.3%]
Przerzutniki
[93]
[4.7%]
Komparatory
[49]
[2.5%]
Liczniki asynchroniczne
[36]
[1.9%]
Liczniki synchroniczne
[32]
[1.7%]
Kolokwium I
[22]
[1.2%]
Bramki logiczne
[151]
[7.6%]
Realizacja funkcji logicznych
[369]
[18.6%]
Dekodery i enkodery
[59]
[3%]
Transkodery
[43]
[2.2%]
Kolokwium II
[18]
[1%]
Rejestry
[57]
[2.9%]
Sumatory
[38]
[2%]
Multipleksery
[25]
[1.3%]
Demultipleksery
[37]
[1.9%]
Kolokwium III
[15]
[0.8%]
AVSimZ80
[56]
[2.9%]
Kolokwium IV
[8]
[0.5%]
DSM-51
[164]
[8.3%]
Kolokwium V
[10]
[0.6%]
BASCOM
[57]
[2.9%]
Kolokwium VI
[8]
[0.5%]