Technical Site

Sumatory

Sumatory to układy cyfrowe służące do wykonywania operacji dodawania na liczbach binarnych. Przedstawiony poniżej sumator dodaje dwa słowa złożone z jednego bitu każdy. Nie są to zbyt duże liczby.

Sumator jednobitowy

Jeśli chcemy dodawać większe liczby, potrzebujemy więcej sumatorów. Powiedzmy, że chcemy dodać dwa słowa, po cztery bity każde. Zatem potrzebujemy cztery sumatory, połączone w odpowiedni sposób.

Sumator czterobitowy

Jeśli chcesz dodać słowa ''iks'' bitowe, musisz połączyć ''iks'' sumatorów.