Technical Site

Kolokwium III

To kolokwium sprawdza twoją wiedzę o rejestrach, sumatorach, multiplekserach i demultiplekserach. Gdyby nie zadanie piąte, w którym samodzielnie musisz narysować sumatory, to to kolokwium byłoby identyczne z prawdziwym.

Zadanie I

Jakie wartości należy podać na wejściach A, B i S, aby na wyjściu otrzymać taką samą wartość, jak na wejściu A?

Zadanie I

Zadanie II

Jakie wartości należy podać na wejściach A i S, aby na wyjściach utrzymać aktualny stan?

Zadanie II

Zadanie III

Jakie wartości należy podać na wejścia A, B i C, aby na wyjściu Y pokazała się wartość z wejścia D6?

Zadanie III

Zadanie IV

Zaadresuj wskazaną komórkę pamięci.

Zadanie IV

Zadanie V

Naszkicuj, jak za pomocą sumatora wykonuje się działanie dziewięć plus trzynaście.

Zadanie V

Zadanie VI

Ile taktów zegara potrzebujesz, aby zapalił się wzkazany próbnik?

Zadanie VI

Liczba potrzebnych taktów zegara to .