Technical Site

Kolokwium II

To kolokwium sprawdza twoją wiedzę o bramkach logicznych, realizacji funkcji logicznych, dekoderach i enkoderach, oraz o transkoderach. W szczególności to kolokwium odstaje od prawdziwego, ponieważ prawdziwe kolokwium to głównie zadania opisowe (zadanie trzecie i czwarte) plus rysowanie bramek (pierwsze) i projektowanie układu realizującego funkcję (drugie). Jak pisałem wcześniej, nie jestem w stanie skryptem sprawdzić twojego rysunku, więc to kolokwium przyjmuje formę pytań zamkniętych, tam gdzie to konieczne.

Zadanie I

Narysuj symbole bramek logicznych, nazwij je i przypisz im odpowiednie funkcje logiczne.

Bramka

Bramka

Bramka

Bramka

Bramka

Bramka

Bramka

Zadanie II

Zlecono Ci zaprojektowanie układu realizującego poniższą funkcję. Narysuj jego schemat tak, aby masowa produkcja była jak najtańsza.

y = ~((~a) + b * c) + (~d)
Podgląd
Opcja a Opcja b Opcja c Opcja d Opcja e
Opcja f Opcja g Opcja h Opcja i

Zadanie III

Czym jest dekoder i enkoder? Rozwiń.

Dekoder
Zamienia kod binarny na dziesiętny.
"Zgaszony" próbnik oznacza wynik.
Wejścia są aktywowane zerem.
Wejście E1 wyłącza układ.
Zamienia kod dziesiętny na binarny.
Numer tego układu to 7442.
Enkoder
Zamienia kod binarny na dziesiętny.
"Zgaszony" próbnik oznacza wynik.
Wejścia są aktywowane zerem.
Wejście E1 wyłącza układ.
Zamienia kod dziesiętny na binarny.
Numer tego układu to 7442.

Zadanie VI

Czm jest transkoder? Rozwiń.

Transkoder
Zamienia kod binarny na kod wyświetlacza siedmiosegmentowego.
Wejścia są zanegowane.
LT' gasi wszystkie lampki.
Wyjścia są zanegowane.
RB IN sprawia, że wartość "0" nie pokazuje się.
Zamienia kod dziesiętny na kod wyświetlacza siedmiosegmentowego.
Jeśli poda się mu liczbę większą od dziewięciu, to nic nie wyświetli.
RB OUT wyłącza transkoder.