Technical Site

Kolokwium I

To kolokwium sprawdza twoją wiedzę o przerzutnikach, komparatorach, licznikach asynchronicznych i synchronicznych. Dwa z czterech zaprezentowanych tu zadań są identyczne z prawdziwym kolowkium. W pierwszym i czwartym zadaniu normalnie trzeba samodzielnie narysować wymagane schematy, lecz tu są to zadania zamknięte.

Zadanie I

Wykres przedstawia zmiany na wejściach przerzutnika SR. Dorysuj wykresy zmian na wyjściach.

Podgląd
Podgląd


Zadanie II

Tabela przedstawia pracę komparatora. Uzupełnij.

A B < = >
1000 1100
1001 1001
1100 0111
1001 1000
0110 0101

Zadanie III

Zegar licznika asynchronicznego zmienił swój stan sto razy, zaczynając stanem niskim. Do ilu doliczył licznik, jeżeli reagował na zbocza opadające?

Licznik ten doliczył do .

Zadanie VI

Narysuj schemat licznika synchronicznego, liczącego do pięciu stanów.

Podgląd